ໃນວັນທີ່ 20/2/2017ສຳນັກງານສະນັບສະນູນການຄົ້ນຄວ້າວິໄຈຂອງປະເທດໄທ ໄດ້ມາຢ້ຽມຢາມ ມຊ ເພື່ອປະກາດແຈ້ງການກ່ຽວກັບທືນຮຽນປະລິນຍາໂທ ແລະ ເອກທີ່ປະເທດໄທໃຫ້ແກ່ອາຈານຂອງ ມຊ. ສົນໃຈເຂົ້າອ່ານລາຍລະອຽດໄດ້ທີ່: http://rgj.trf.or.th/main/home/