ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືວຽກງານກ່ຽວກັບການວາງສະແດງຂອງ ມຊ ປີ 2017 ເປັນປະທານໂດຍທ່ານ ສຈ. ປອ. ສຸນທອນ

ພົມມະສອນ ຫົວໜ້າຫ້ອງການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບໍລິການວິຊາການ ມຊ

ວັນທີ 24/10/2017 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມສຳນັກນັກງານອະທິການບໍດີ ມຊ

ກອງປະຊຸມໄດ້ມີຮອງຄະນະບໍດີຈາກຄະນະຕ່າງໆເຂົ້າຮ່ວມປຶກສາຫາລື


ວັນທີ່ 29/3/2017 

ຄະນະອາຈານຈາກ ມະຫາວິທະຍາໄລຈຳປາສັກມາຢ້ຽມຢາມ ມຊ ເພື່ອຖອດຖອນບົດຮຽນກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ສົ່ງເສີມການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະ ວຽກງານການສຶກສາຫລັງປະລິນຍາຕີ.

 


ໃນວັນທີ່ 13/3/2017 ຫ້ອງການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບໍລິການວິຊາການ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມກ່ຽວກັບ ASEAN Citation Index (ACI) ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຂອງ ມຊ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ຮສ. ປອ. ສົມຈັນ ບຸນມີໄຊ ຮອງອະທິການບໍດີ ມຊ.

 

ການປະຊຸມຄັ້ງນີ້ມີຈຸດປະສົງເພື່ອເຜີຍແຜ່ຕົວຊີ້ວັດໃນການທີ່ຈະເອົາວາລະສານວິຊາການຂອງ ສປປ ລາວ ເຂົ້າໃນລະບົບຖານຂໍ້ມູນຂອງ ACI  ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຜົນການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດຂອງ ສປປ ລາວກ້າວເຂົ້າສູ່ສາກົນຫລາຂື້ນ

ກອງປະຊຸມໄດ້ມີການປະເມີນວາລະສານວິຊາການຂອງ ສປປ ລາວ 5 ວາລະສານ ເຊັ່ນ:

1) ວາລະສານວິທະຍາສາດຂອງ ມຊ

2) ວາລະສານິທະຍາສາດກະສິກຳ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການພັດທະນາ ຂອງຄະນະກະເສດສາດ ມຊ

3) ວາລະສານການເມືອງການປົກຄອງ

4) ວາລະສານກະສິກຳປ່າໄມ້ຂອງສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້

5) ວາລະສານວິທະຍາສາດສຸຂະພາບ ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລສຸຂະພາບ

ຜົນການປະເມີນພົບວ່າ ວາລະສານທັງ 5 ແມ່ນສາມາດປັບປຸງໃຫ້ເຂົ້າໃນລະບົບຖານຂໍ້ມູນຂອງ ACI ໄດ້ ໂດຍອາດໃຊ້ເວລາອີກ 1-2 ປີ ເຊິ່ງຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງຕາມມາດຖານຕົວຊີ້ວັດຂອງ ACI ກ່ອນ.

 


ຫ້ອງການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບໍລິການວິຊາການໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມວິຊາການ ເພື່ອສະເຫລີມສະຫລອງວັນສ້າງຕັ້ງ ມຊ ຄົບຮອບ 20 ປີ ໃນວັນທີ່ 3/11/2016

 


 

ພິທີມອບລາງວັນນັກຄົ້ນຄວ້າດີເດັ່ນ ຂອງ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ 2016

 

ປະຫວັດຫຍໍ້ຂອງນັກຄົ້ນຄວ້າດີເດັ່ນ ມຊ 2016

 

 

Assoc.Prof. Dr. SilinthoneSacklokham

Date of birth: 17 May 1968

Ph.D in Agrarian System analysis

Specializes in Agricultural Policies and Agribusiness

Contact Address:

Faculty of Agriculture, National University of Laos

Tel: (021) 870048. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Outstanding research papers

 

1.      Land Policy and Farming Practices in Laos.Development and Change 36(3): 499-526 (2005). © Institute of Social Studies 2005. Published by Blackwell Publishing 9600 Garsington Road, Oxford OX4 2DQ. UK and 350 Main St., Malden, MA 02148, USA.

2.      Land Tenure Policies, Deforestation and Agricultural Development in Lao PDR: the case of Vientiane plain. Revue Moussons 9-10 numero special 2008 Agriculture in Southeast Asia: an update. FR ISSN 1620-3224. ISBN 978-2-7449-0693-0.

3.      La réforme foncière au Laos. Une politique hasardeuse pour les paysans” Revue Tiers Monde,  t XLV, No. 177 janvier -mars 2004. Page 207-229

4.      L’éradication de l’opium au Laos : les politiques et leurs effets sur l’économie villageoise. Tiers Monde XLIX(193) Janvier-Mars2008: 145-168.

 

 

Dr. Viengsakoun Napasirth

Date of birth: 17/10/1977

Ph.D in Animal Science

Specializes in Ruminant Nutrition

Contact Address:

Faculty of Agriculture, National University of Laos

Tel: 02022240334

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

Outstanding research papers

 

Dr. Napasirth has been working on the improvement of quality and availability of cattle-buffalo feed in Laos.

 

Cattle and buffalo production in tropical countries such as Laos has been managed under free-range condition in natural fields, meaning, the nutritional condition of the livestock heavily depends on natural environmental condition. In particular, the shortage of cattle feed in dry season is a common problem and it needs to be addressed. Dr. Napasirth has been working on improving the quality and availability of cattle feed in Laos by fully utilizing local feed resources and agro-industrial in Laos.

 

In addition to evaluating chemical composition and nutritional values of natural forages in the country, he introduced a silage technology to Laos, and evaluated the chemical composition and fermentation characteristics. Moreover, two lactic acid bacteria species showing high tolerance to acid stress and high lactic acid productivity were isolated from silage made in Laos as possible candidates for silage fermentation starter. These selected strains are expected to be useful towards producing silage with higher quality and longer storage stability.

 

Currently, utilization residues of cassava residues, brewers grains and fish fermented for livestock diets is highly desirable in reducing the risk of environmental pollution caused by rotten cassava, brewers grains and fish fermented residues neglected in factories in Laos. Dr. Napasirth demonstrated that cassava, brewers grains and fish fermented residues contained abundant nutritional contents as well as lactic acid bacteria for silage fermentation, and the silage technique could be useful in preserving the quality of cassava, brewers grains and fish fermented residues in good condition for the livestock diets. Based on these research achievements, the demonstration farm has begun testing the effectiveness of using cassava brewer grains and fish fermented industrial by-products as feed for the native beef cattle and buffalo in Laos.

 

 

Dr. Malavanh Chittavong

Date of birth: 30 December 1982

Ph.D in Animal Science

Specializes in Nutrition and Management

Contact Address:

Faculty of Agriculture, National University of Laos

Tel: +856 20 22070940, 21 870046

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Outstanding research papers

 

1.      Feeding regime and management of local Lao pigs in Central Lao PDR. Tropical Animal Health and Production 41(DOI 10.1007/s11250-012-0249-3), 1-7.

2.      A field study on feed supplementation, body weight and selected blood parameters in local pigs in Laos. Tropical Animal Health and Production 41(DOI 10.1007/s11250-012-0249-3), 1-6.

3.      Effects of high dietary sodium content on performance and sodium and potassium balance in growing pigs. Tropical Animal Health and Production 41(DOI 10.1007/s11250-013-0385-4).

4.      Effect of replacing soybean meal by a mixture of taro leaf silage and water spinach on reproduction and piglet performance in Mong Cai gilts. http://www.mekarn.org/prohan/mala2.htm

 


 

Dr. Lampheuy KAENSOMBATH

Date of birth: 10 July 1978

Ph.D in Animal Science

Specializes in Animal Nutrition and Management

Contact Address:

Faculty of Agriculture, National University of Laos

Tel: 856 20 28299751

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. or This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Outstanding research papers

 

1.      Effect of replacing soybean protein by taro (Colocasia esculenta (L.) Schott) protein on growth performance of exotic (Landrace x Yorkshire) and native (Moolath) Lao pigs. Published in: Tropical Animal Health and Production (2013)

2.      Effect of additives on ensiling of taro (Colocasia esculenta (L.) Schott) leaves and Stylo CIAT 184 (Stylosanthes guianensis (Aubl.) Sw. var. guianensis) forage. Published in: Livestock Research For Rural    Development (2013)

3.      Effect of replacing soybean protein with protein from ensiled Stylo CIAT 184 (Stylosanthes guianensis (Aubl.) Sw. var. guianensis) forage on growth performance, carcass traits and organ weights of exotic (Landrace x Yorkshire) and native (Moolath) Lao pigs. Published in:  Tropical Animal Health and Production (2012)

4.      Effect of Stylo CIAT 184 (Stylosanthes guianensis (Aubl.) Sw. var. guianensis). Published in: Grassland Science (2012)

 

 

Assoc. Prof. Dr. Phouphet Kyophilavong

Date of birth: 05 Feb 1974

Ph.D in Economics

Specializes in Macroeconomic management, Trade, Investment, SMEs development, Finance, Valuation, Poverty

Contact Address:

Faculty of Economics and Business Management

National University of Laos. Tel: 020-55527321

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Outstanding research papers

 

1.      Effects of AFTA on Poverty: Evidence from Laos. Journal of Economic Integration (Co-author with Record,R.,  Takamatsu, T.,  Nghardsaysone, K.,  Sayvaya, I) (2016)

2.      Impact of mining sector on Lao economy-CGE model approach. International Journal of Development Issues (2016)

3.      Testing the stationarity of CO 2 emissions series in Sub-Saharan African countries by incorporating nonlinearity and smooth breaks. Research in International Business and Finance (Co-author with AK Tiwari, and CT Albulescu) (2015)

4.      Frequency domain causality analysis of stock market and economic activity in India. International Review of Economics and Finance, (Co-author with Mihai Ioan Mutascu, M. I., Albulescu, C. T) (2015)

 

 

Dr. Phanhpakit ONPHANHDALA

Date of birth: 22 August 1979

Ph.D in Economics from Kobe University, Japan

Specializes in Education and Labor Market, Agriculture and Rural Development, Foreign Direct Investment

Contact Address:

Laos-Japan Human Resource Development Institute

National University of Laos. Tel: +856-20-22224173

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Outstanding research papers

 

1.      P. Onphanhdala and V. Philavong. (forthcoming). Services Liberalization in Lao PDR - FDI in Logistics Sector of a Land-linked Country. In S. Y. Tham and S. B. Das (eds), “Services Liberalization in ASEAN: Foreign Direct Investment in ASEAN’s Logistics Sector”. Institute of South East Asian Studies, Singpore.

2.      P. Onphanhdala and T. Suruga. (2010). Entrepreneurial Human Capital and Micro and Small Business in Lao PDR. Developing Economies, Vol.48, No.2, pp.181-202.

3.      P. Onphanhdala and T. Suruga. (2007). Education and Earning in Transition: The Case of Lao. Asian Economic Journal, Vol.25, pp.405-424.

 

 

Assoc. Prof. Dr. Khampaseuth THEPVONGSA

Date of birth: 13-April-1974

Ph.D in Engineering, Kyushu University, Japan

Specializes in Civil & Structural Engineering (architecture , infrastructure and hydropower dam materials and structures)

Contact Address:

Faculty of Engineering, National University of Laos

Tel: 856 20 9929 9789

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Outstanding research papers

 

1.        K. Thepvongsa, Y K. Thepvongsa, Y. Sonoda and H. Hikosaka: Fatigue Damage Analysis of Welded Structural Members by Using Damage Mechanics, Journal of Applied Mechanics, JSCE, Japan, Vol. 6, pp. 1227-1234, 2003.

2.        Y. Sonoda, K. Thepvongsa, and H. Hikosaka: a study on Fatigue Life prediction of Steel Structural Members by Using Damage Mechanics, journal of Structural and Earthquake Engineering, JSCE, Japan, No. 752/I-66, pp. 79-88, 2004 (in Japanese).

3.        K. Thepvongsa, S. Simixay: Study on Mechanical Properties of Bamboo Fiber Reinforced Concrete, Scientific Journal of NUOL, Lao PDR. Vol. 4, pp 89-97, 2010.

4.        K. Thepvongsa, P. Nhaovarath: Wind Speed for Structure Design in Laos, Scientific Journal of NUOL, Lao PDR. Vol. 4, pp 31-44, 2010. 

 

 

Assoc. Prof. Dr. Vichith Lamxay

Date of birth: 12 March 1958

Ph.D in Plant Taxonomy

Specializes in Plant Taxonomy, Ethnobotany, Plant Ecology, Biodiversity Conservation

Contact Address:

Organization:  Faculty of Sciences, National University of Laos

Email:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel: Mob. 020 22245515  Office 021 770173

Outstanding research papers

 

1.      Lamxay, V. &  Newman M.F. 2012.  A revision of Amomum (Zingiberaceae) in Cambodia, Laos and Vietnam. Edinburgh Journal of Botany 69(1): 1-108. doi: http://dx.doi.org/10.1017/S0960428611000436

2.      Newman, M.F., Thomas, P., Lanorsavanh, S., Khetphanh, S., Svengsuksa, B. & Lamxay, V.  2007.  New Record of Angiosperms and Pteridophytes in the Flora of Laos. Edinburgh Journal Of Botany 64 (2):225–251. http://dx.doi.org/10.1017/S0960428607000923

3.      Thomas,P., Sengdara, K.,  Lamxay, V. &  Eanghourt Khou  2007.  New Records of Conifers in Cambodia and Laos. Edinburgh Journal Of Botany  64(1): 37-44. http://dx.doi.org/10.1017/S0960428606000734

4.      De Boer, H.J. & Lamxay, V. 2009. Plants used during pregnancy, childbirth and postpartum healthcare in Lao PDR: A comparative study of the Brou, Saek and Kry ethnic groups. Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine 5:25     doi:10.1186/1746-4269-5-25. http://ethnobiomed.biomedcentral.com/articles/10.1186/1746-4269-5-25

 

 

Assoc. Prof. Dr. Sithong Thongmanivong

Date of birth: 05 June 1967

Ph.D in Biology

Contact Address:

Faculty of Forestry Science

National University of Laos

Tel: 020-55597559

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

His outstanding research paper is the Impacts of Cash Crops on Rural Livelihoods: A Case study from Muang Sing, Luang Namtha Province, Northern Lao PDR

 

 

Dr. Saithong PHOMMAVONG

Date of birth: 12th December 1975

Ph.D in Social Economic Geography

Contact Address:

Faculty of Social Sciences

National University of Laos

Tel: 020-22487599

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Outstanding research papers

 

1.      Phommavong, S. Fukui, S. (2005). The Global Competitiveness of Agro-processing Industries in Lao PDR. CPI, Lao PDR, JICA, 1R-JR-0504.

2.      Phommavong, S., Sörensson, E. (2012). Ethnic Tourism in Lao PDR: Gendered Divisions of Labour in Community-Based Tourism for Poverty Reduction. Current Issues in Tourism, DOI:10.1080/13683500.2012.721758.

3.         Phommavong, S. (2015).   The Political System of Lao PDR. In Comparative Politics in ASEAN, ASEAN and Asia Studies Center, NIDA, ISBN:987-974-231-901-4.

 

 

Assoc. Prof. Dr. Kabmanivanh Phouxay

Date of birth: 07/03/1959

Ph.D in Social and Economic Geography from the Umea University, Sweden

Specializes in Population and Development: migration, labor, gender, women, ethnic, livelihood, socio-economic impact assessment.

Contact Address:

Faculty of Social Sciences, National University of Laos

Tel: (856 20)  222 19194

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Outstanding research papers

 

1.      Phouxay, K. (2010). Patterns of Migration and Socio-Economic Change in Lao PDR. ISSN:1402-5205, ISSN: 978-91-978344-4-5, 161 pages, Department of Social and Economic Geography, Umea University, Sweden. 2010. https://www.google.la/search?q=kabmanivanh+phouxay

2.      Phouxay, K. and Tollefsen, A. (2010). Rural-Urban Migration, Economic Transition and Status of Female Industrial Workers in Lao PDR. Population Space and Place journal Volume 17, Issue 5, pages 421-434, September/October 2011. www.interscience,wiley.com. https://www.researchgate.net/profife/kabmanivanh_Phouxay/Publications

3.      Phouxay, K. Malmberg, G. and Tollefsen, A. (2010). Internal Migration and Socio-Economic Change in Lao PDR. Migration letters Journal, Volume:7, No:1, pp 194-204 in April 2010 www.migrationletters.com. https://www.researchgate.net/profife/kabmanivanh_Phouxay/Publications

 

 

Dr. Phengxay Deevanhxay

Date of birth: 2. 10. 1976

Specializes in Chemical Engineering, Electrochemistry, Environmental Chemistry

Contact Address:

Faculty of Natural Science

National University of Laos

Tel:020-5573-8857

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Outstanding research papers

 

1.      Simultaneous characterization of quaternary alkaloids, 8-oxoprotoberberine alkaloids, and a steroid compound in Coscinium fenestratum by liquid chromatography hybrid ion trap time-of-flight mass spectrometry, Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 50, 413-425 (2009)

2.      Observation of dynamic liquid water transport in the microporous layer and gas diffusion layer of an operating PEM fuel cell by high-resolution soft X-ray radiography, Journal of Power Sources, 230, 38-43(2013)

3.      Effect of liquid water distribution in gas diffusion media with and without microporous layer on PEM fuel cell performance, Electrochemistry Communications, 34, 23-241(2013)

4.      Soft X-ray Visualization of the Liquid Water Transport within the Cracks of Micro Porous Layer in PEMFC, Electrochemistry Communications, 13, 638-641 (2011)

 

 

Dr. Kesiny PHOMKEONA

Date of birth: 15/10/1979

Specializes in Chemical Engineering

Contact Address:

Faculty of Natural Science, National University of Laos

Tel: +856 20 56995449

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Outstanding research papers

 

1.      Chiral Bis(2-oxazolinyl)xanthene (xabox)/ Transition-Metal Complexes Catalyzed 1,3-Dipolar Cycloaddition Reactions and Diels-Alder Reactions. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0040402007020637

2.      Asymmetric Inter- and Intramolecular Cyclopropanation Reactions

              Catalyzed by a Reusable Macroporous-Polymer-Supported Chiral

               Ruthenium(II)/Phenyloxazoline Complex.       

              http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.201002240/full

3.      Highly stereoseclective Ru(II)-Pheox catalyzed asymmetric cyclopropanation of terminal olefins with succinimidyl diazoacetate

http://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2012/cc/c2cc32706f#!divAbstract

 

 

Assoc. Prof. Dr. BOUNPHANH  TONPHENG

Date of birth: 24/09/1959

Specializes in POLYMER CARBON NANOTUBE COMPOSITES

Contact Address:

Faculty of Natural Science, National University of Laos

Tel: 020 98598963

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Outstanding research papers

 

1.             Crosslinking, thermal properties and relaxation behavior of polyisoprene under high/pressur. Bounphanh Tonpheng, Ove Andersson. European polymer Journal 44, 2865 (2008).

2.             Thermal conductivity, heat capacity and crosslinking of single-wall carbon nanotube polyisoprene composites under high pressure. Bounphanh Tonpheng, Junchun Yu, Ove Andersson Macromolecules, 42, 9295-9301(2009)

3.             Tensile strength and Young’s modulus of polyisoprene/single –wall carbon nanotube composites increased by high pressure cross-linking. Bounphanh Tonpheng, Junchun Yu, Britt M. Andersson, Ove Andersson. Macromolecules, 43, 7680-7688 (2010)