ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືວຽກງານກ່ຽວກັບການວາງສະແດງຂອງ ມຊ ປີ 2017 ເປັນປະທານໂດຍທ່ານ ສຈ. ປອ. ສຸນທອນ

ພົມມະສອນ ຫົວໜ້າຫ້ອງການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບໍລິການວິຊາການ ມຊ

ວັນທີ 24/10/2017 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມສຳນັກນັກງານອະທິການບໍດີ ມຊ

ກອງປະຊຸມໄດ້ມີຮອງຄະນະບໍດີຈາກຄະນະຕ່າງໆເຂົ້າຮ່ວມປຶກສາຫາລື


ວັນທີ່ 29/3/2017 

ຄະນະອາຈານຈາກ ມະຫາວິທະຍາໄລຈຳປາສັກມາຢ້ຽມຢາມ ມຊ ເພື່ອຖອດຖອນບົດຮຽນກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ສົ່ງເສີມການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະ ວຽກງານການສຶກສາຫລັງປະລິນຍາຕີ.

 


ໃນວັນທີ່ 13/3/2017 ຫ້ອງການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບໍລິການວິຊາການ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມກ່ຽວກັບ ASEAN Citation Index (ACI) ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຂອງ ມຊ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ຮສ. ປອ. ສົມຈັນ ບຸນມີໄຊ ຮອງອະທິການບໍດີ ມຊ.

 

ການປະຊຸມຄັ້ງນີ້ມີຈຸດປະສົງເພື່ອເຜີຍແຜ່ຕົວຊີ້ວັດໃນການທີ່ຈະເອົາວາລະສານວິຊາການຂອງ ສປປ ລາວ ເຂົ້າໃນລະບົບຖານຂໍ້ມູນຂອງ ACI  ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຜົນການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດຂອງ ສປປ ລາວກ້າວເຂົ້າສູ່ສາກົນຫລາຂື້ນ

ກອງປະຊຸມໄດ້ມີການປະເມີນວາລະສານວິຊາການຂອງ ສປປ ລາວ 5 ວາລະສານ ເຊັ່ນ:

1) ວາລະສານວິທະຍາສາດຂອງ ມຊ

2) ວາລະສານິທະຍາສາດກະສິກຳ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການພັດທະນາ ຂອງຄະນະກະເສດສາດ ມຊ

3) ວາລະສານການເມືອງການປົກຄອງ

4) ວາລະສານກະສິກຳປ່າໄມ້ຂອງສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້

5) ວາລະສານວິທະຍາສາດສຸຂະພາບ ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລສຸຂະພາບ

ຜົນການປະເມີນພົບວ່າ ວາລະສານທັງ 5 ແມ່ນສາມາດປັບປຸງໃຫ້ເຂົ້າໃນລະບົບຖານຂໍ້ມູນຂອງ ACI ໄດ້ ໂດຍອາດໃຊ້ເວລາອີກ 1-2 ປີ ເຊິ່ງຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງຕາມມາດຖານຕົວຊີ້ວັດຂອງ ACI ກ່ອນ.

 


ຫ້ອງການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບໍລິການວິຊາການໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມວິຊາການ ເພື່ອສະເຫລີມສະຫລອງວັນສ້າງຕັ້ງ ມຊ ຄົບຮອບ 20 ປີ ໃນວັນທີ່ 3/11/2016